www.XuJinGe.com

Home Chen Taijiquan Yang Taijiquan Praying Mantis
Introduction . Video . Class

   CHEN SHI LAO JIA (CHEN FAMILY OLD FRAME)

       

Part 1       


       

Part 2       


       

Part 3       

(C) www.XuJinGe.com